...míříme ekologickou cestou ke správnému třídění odpadů

Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná

Předmětem činnosti svazku je společný záměr všeobecné ochrany životního prostředí a zkvalitnění služeb občanům, zejména v oblasti odpadového hospodářství. Svazek zajišťuje vlastní svoz odpadu prostřednictvím svozové společnosti Technické služby Malá Haná s.r.o.

 

Předseda svazku

  Ing. Zdeněk Toul

  Borotín 200, 679 37 Borotín

  info@obecborotin.cz

  516 477 622

  739 035 099

 

Kontaktní údaje

  Sudice 164, 680 01 Boskovice

  IČ: 06609627

Předsednictvo

  • předseda: Ing. Zdeněk Toul
  • místopředsedové: Ing. Kateřina Gerbrichová, Mgr. Pavel Dvořáček
  • členové: Mgr. Iveta Glocová, Mgr. Petr Horák

Kontrolní komise

  • předseda: Ing. Milan Šedaj
  • členové: Antonín Rus, Josef Pavlík

Povinně zveřejňované informace

Dokument Vyvěšeno
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření 15.7.2020
Závěrečný účet za rok 2019 30.6.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 30.6.2020
Rozpočet na rok 2020 19. 12. 2019
Rozpočtové opatření č. 1 10. 3. 2020
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024 19. 12. 2019

Archiv dokumentů


  Kontakty

  Sudice 164, 680 01 Boskovice

  IČ: 07037970

  DIČ: CZ07037970

  kontakty