...míříme ekologickou cestou ke správnému třídění odpadů

Síla obcí je skryta ve sdružování do svazků I.

O tom, jak se obce v regionu Malá Haná rozhodly převzít kontrolu nad vlastním odpadovým hospodářstvím, vypráví starostka obce Sudice Olga Dočkalová. V Jihomoravském kraji funguje již několik svozových společností vlastněných obcemi.

Jak to celé začalo

Sudice se nachází na Blanensku. Ve vedení obce působím osm let. Ještě donedávna ovládala naše odpadové hospodářství nadnárodní společnost, která zde neměla konkurenci. Co ji znám, nepřišla s jedinou vylepšenou novinkou nebo nabídkou, jak zaběhlý dvacetiletý systém změnit nebo zlepšit podle nových trendů. Proto jsme se rozhodli, že se začneme o svoje odpady starat sami.

Celkem dvacet tři starostů pochopilo, že pokud neuchopí tuto problematiku do vlastních rukou, tak k žádnému výraznému zlepšení nedojde. Pouhé vyvážení „černých popelnic“ a pár sběrných míst v obci nebude za pár let dostačující a obec včetně občanů se bude prohýbat pod tíhou rostoucích finančních nákladů v rámci odpadového hospodářství.

Založili jsme proto dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná a ten následně založil společnost s ručením omezeným. Jednou z výhod dobrovolného svazku obcí je jednodušší postup při podání žádosti o dotace. K navrženým systémům lze podat jednu žádost o dotace pro více obcí sdružených v dobrovolném svazku. Obchodní činnost i samotnou svozovou činnost provádí založená společnost s.r.o.

Máme se kde inspirovat

V Jihomoravském kraji máme tu výhodu, že zde úspěšně funguje již několik svozových společností vlastněných obcemi. Tím, že si vzájemně nekonkurujeme, pomáhají nám v začátcích kolegové a jejich výpomoc a rady jsou neocenitelné. I v tomto spatřuji do budoucna potenciál. Když se tyto společnosti dohodnou na společných postupech, jejich vyjednávací síla a spolupráce bude účinnější.

Zavedení nových systémů

Díky získané dotaci ve výši 14 mil. Kč na zavedení intenzívních systémů třídění přímo z domů obyvatel budeme v těchto měsících rozdávat asi 10 tisíc nádob na plast, papír a bioodpad v celkem 19 obcích. Nádoby budou opatřeny RIF čipy a celý systém „ door to door“ bude spuštěn od 1. července tohoto roku. K tomu nám nyní slouží úplně nová auta s dynamickými váhami na výklopnících a s evidenčním systémem. Od ledna 2019 již svážíme odpad od třinácti obcí, které měly kratší výpovědní lhůty s nadnárodní společností. Vše i přes nepřízeň zimy jsme zvládli, v obcích pomáhali starostové i zaměstnanci obcí. Řidiči i závozníci jsou přímo občané z regionu. Zpočátku jsme využívali zapůjčená vozidla. Tento rok je testovací a od ledna 2020 najíždíme i s dalšími obcemi na ostrý režim.

Naši starostové budou mít k dispozici jednoduché programy, aby si ověřili, kolik odpadu z jejich obce skutečně odchází a zda obyvatelé dostatečně třídí. Budou také mít přehled, co se s jejich odpady děje dál a kde končí.

Další obce se přidávají

V našem regionu jsme teprve na začátku. Aktivity se chopili starostové většinou malých obcí, ale zprávy o fungování naší společnosti se rychle šíří po okolí. Koncem roku 2018 jsme přibrali do sdružení dvě obce a v dubnu dalších šest.

V tuto chvíli máme v dobrovolném svazku 31 členských obcí  a celkem 22 000 obyvatel, ale svážíme od začátku roku 13 obcí s 12 000 obyvateli. Co se týká čísel, tak zatím po třech měsících nemáme ještě vše vyhodnoceno a porovnáno se stavem minulým.

Analýzy teprve budou k dispozici, včetně dat z evidenčních a vážních systémů, které spouštíme od půlky roku. V první etapě se zapojilo do systému "DOOR to DOOR" celkem 19 obcí s 11 800 obyvateli. Další obce žádali o dotace až ve druhé etapě, tedy letos.

Velký zájem o členství v dobrovolném svazku je pro nás velmi potěšujícím impulsem. Bývalá svozová firma nadále nenabízí žádné inovace. Naopak tvrdí obcím, které ještě nejsou členy DSO, že váhy na autech v kopcích neváží. Zástupce odboru odpadů MŽP nám však potvrdil, že současná vážící technika i čipové systémy fungují v mnohých firmách v ČR bez potíží a zpřesňují evidenci a přehled produkce odpadů jednotlivých obcí.

Na zlepšení spolupráce mezi starosty mají podíl i odpady

Starostové v našem regionu díky odpadům spolu začali více spolupracovat. Pravidelně se scházíme a dokážeme si vzájemně poradit i s řešením jiných problémů v obci. Pokud nám budou úředníci především na krajích maximálně pomáhat a chránit své obce v jejich nelehkém počínání, věřím, že nás nadšení hned tak neopustí.

 

Pokračovat ve čtení: Síla obcí je skryta ve sdružování do svazků II.

Zdroj: www.komunalniekologie.cz


Pátek, 12. července 2019 (1775x)

  Kontakty

  Sudice 164, 680 01 Boskovice

  IČ: 07037970, DIČ: CZ07037970

  Všechny kontakty