...míříme ekologickou cestou ke správnému třídění odpadů

O nás

Technické služby Malá Haná s.r.o.

Obce a města v regionu Malé Hané a Boskovicka si vzaly za úkol dlouhodobě řešit otázku odpadového hospodářství na svém území. Důvodem je dopad na životní prostředí, neustále se měnící legislativa a samozřejmě také ekonomická stránka věci.

Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná byl založen 7. listopadu 2017 podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 17 obcemi. Již 21. prosince 2017 vstoupilo do svazku dalších 6 obcí. Koncem roku 2018, konkrétně 20. prosince se přidaly další 2 obce. Aktuální počet členských obcí je tedy 25. Tyto obce reprezentují území s přibližně 18 tisíci obyvateli.

Společnost Technické služby Malá Haná s.r.o. byla založena výše uvedeným Dobrovolným svazkem obcí se stejným názvem, tedy DSO Technické služby Malá Haná. Společnost Technické služby Malá Haná s.r.o. byla založena 9. května 2018.

Cílem společnosti Technické služby Malá Haná s.r.o. je zajistit kompletní a kompetentní nakládání s odpady. Zavést nové systémy, co nejvíce obyvatelům zjednodušit třídění, zlepšit využití odpadů, jako druhotné suroviny a tím pádem šetřit životní prostředí i finance obcí, potažmo nás všech.

Posun v nakládání s odpady vidí TS Malá Haná v postupném zavedení systému DOOR TO DOOR - jinak řečeno dveře ode dveří.

Co to znamená? Zjednodušeně, chceme občanům ulehčit a zjednodušit práci s odpadem vznikajícím v jejich domácnostech. Odebereme odpad takříkajíc u dveří každé domácnosti.
Jak to provedeme? DSO Technické služby Malá Haná požádal o dotaci na nádoby pro tříděný odpad do každé domácnosti. Dotaci se podařilo úspěšně získat, a tudíž můžeme tento systém postupně zavádět ve všech obcích, které projevily o systém door to door zájem. Je jich drtivá většina. V průběhu jara 2019 budou dodány barevné nádoby do zapojených obcí dle dohody. U každého domu tak bude k dispozici žlutá nádoba na plast, modrá na papír a hnědá na bioodpad. Zároveň zůstane občanům jejich vlastní černá (plechová) nádoba na zbytkový komunální odpad, který již nelze vytřídit. Komunální odpad bude také, pochopitelně, svážen naší společností. Třídění a odnos odpadů do separačních nádob bude pohodlný, jednoduchý a věřte, že Vás to začne i bavit. A u každého domu se určitě místo najde. Místo, které se dá pěkně a jednoduše upravit tak, aby nádoby byly přínosem pro občany a ne obtěžujícím prvkem. I s úpravou místa pro separační nádoby Vám budeme umět poradit.

Zůstanou zachována separační hnízda v obcích?

Ano, zůstanou!

Už jen z důvodů třídění skla, kterého není tolik a nádoba do každé domácnosti by se nevyplatila nebo pro ty občany, kteří z nějakého důvodu nemohou barevné nádoby mít. Jedná se především o chataře a chalupáře nebo třeba nájemníky, kteří nemohou o umístění nádob rozhodnout.

Aktuálně…

Aktuálně svážíme separovaný odpad a zbytkový komunální odpad vlastními svozovými automobily. Řešíme novou techniku, rozšíření spolupráce s novými subjekty a další možnosti. DSO Technické služby Malá Haná má například podánu žádost o dotaci na pořízení kompostérů pro občany. Rádi bychom ještě více „zrecyklovali“ bioodpad – z domácností i ze zahrádek. Nabídneme občanům možnost kompostovat vlastní odpad a dodávat si tak zpět na svoje zahrádky a pozemky tolik potřebnou organickou hmotu.


Čtvrtek, 24. ledna 2019 (5604x)

  Kontakty

  Sudice 164, 680 01 Boskovice

  IČ: 07037970, DIČ: CZ07037970

  Všechny kontakty